Wielersticker Premium Materiaal Icon PREMIUM MATERIAAL

Wielersticker Standaard met UV bescherming Icon MET UV BESCHERMING

Wielersticker Sterke Hechting Icon STERKE HECHTING

Wielersticker Vandaag Besteld Vandaag Verzonden Icon GRATIS VERZENDING

Consumenten hebben het recht een koopovereenkomst binnen veertien dagen te annuleren.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt ons laten weten dat je de overeenkomst wilt herroepen via ons contactformulier. Wij verzoeken je daarbij om door te geven welk artikel je wilt retourneren. Dan kan onze klantenservice jou direct voorzien van de benodigde informatie. Je kunt ook ons herroepingsformulier invullen en per e-mail opsturen naar info@wielersticker.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat jij de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres is: Leenderweg 125A, 5614 HM Eindhoven